Categories
Uncategorized

Wedi gwneud e!

DIWRNOD LLYTHYREN COCH!!!

Rwy’n teimlo’n falch iawn gyda fy hun am fod wedi llwyddo i gael y safle hwn yn weithredol. O mes bach a phob hynny! Ar ôl i mi gasglu fy meddyliau ac yn dechrau i dynnu rhywfaint o edafedd at ei gilydd byddaf yn cael rhywbeth postio a disgwyl am eich adborth a thrafodaeth … … … …

Mae’n blogosffêr fawr, eang a chyffrous a rwy’n hapus iawn i fod yn rhan ohono!

Categories
Uncategorized

Blimey, I’ve done it!

A RED LETTER DAY!!!

I’m feeling quite chuffed with myself for having managed to get this site up and running. From little acorns and all that! Once I gather my thoughts and start to pull some threads together I’ll get something posted and await your feedback and discussion…………

It’s a big, wide and exciting blogosphere and I’m really happy to be in it!